ทำไมถึงควรขายรถยนต์กับเรา

1.การันตีว่าจะได้ราคาขายสูงสุด

2.จบภายในวันเดียวไม่เกิน 24 ชั่วโมง

3.ไม่ใช้เอกสารเยอะจนปวดหัว

4.ไม่มีค่าบริการใดๆ หากคุณไม่พอใจราคา

ถ้าจะขายรถ จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1.สำเนาภาพถ่าย หรือ สำเนาใบจดทะเบียนรถ

2.กุญแจสำรอง (ถ้ามี)

3.Statement การกู้ซื้อรถยนต์ (ถ้ามี)

สามารถขายรถในนามบริษัทได้หรือไม่ ?

คุณสามารถทำได้ โดยจำเป็นจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

○ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่นำรถมาขาย
○ จดหมายที่มีลายเซ็นต์ของผู้จัดการบริษัท ซึ่งอนุญาตให้ขายรถในนามบริษัท
○ รายละเอียดด้านการเงินของบริษัท เช่น statement ธนาคาร
○ เอกสารซึ่งระบุที่อยู่ของบริษัท
○ กุญแจรถทั้งสองชุด (ถ้ามี)
○ ประวัติการรับบริการ/การเข้าศูนย์ (ถ้ามี)

อาจมีการร้องขอเอกสารอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนำรถมาตรวจประเมิน

รับซื้อรถตู้หรือไม่ ?

ตอนนี้รับเฉพาะรถเบนซ์เท่านั้น

ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อตกลงขายรถแล้ว

เมื่อคุณตกลงขายรถให้เราแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงจัดการงานเอกสารภายใน 1 วัน (ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องส่งมอบรถภายใน 1 วัน หลังจากยอมรับข้อเสนอ) คุณจะได้รับนัดหมายให้มาที่สำนักงานเราในสาขาที่ใกล้ที่สุด เพื่อโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ และทางเราจะโอนเงินให้คุณผ่านทางระบบ Online Banking หรือวิธีอื่น ที่คุณสะดวก

ติด ไฟแนนซ์ ขายรถได้หรือไม่ ?

ทางบริษัทของเราก็รับซื้อรถที่ยังติดไฟแนนซ์ด้วยเช่นกัน โดยหลังจากประเมินราคา ในกรณีที่รถของคุณติดไฟแนนซ์ที่ยังผ่อนไม่หมดเป็นมูลค่าสูงกว่าราคาประเมินรถ เราจะรับซื้อรถของคุณแน่นอน เพียงแต่คุณยังจะต้องจ่ายชดเชยในส่วนที่ขาดผ่านเงินสดหรือเช็คให้แก่ธนาคาร

 หากติดไฟแนนซ์ที่ยังผ่อนไม่หมดเป็นมูลค่าต่ำกว่าราคาประเมินของรถ เราจะทำการชำระเงินให้แก่ธนาคาร จากนั้นเราจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่คุณผ่านทางระบบ Online Banking หรือวิธีอื่นที่คุณสะดวกได้เลย